Przyroda i ekologia dwie galezie jak wazne w naszym zyciu

Pojęcie energii jest nadzwyczaj szerokie. Mówiąc o niej można mieć na myśli np. energię chemiczną nagromadzoną w wiązaniach powstających pomiędzy atomami budującymi cząsteczką cukru, albo energię mechaniczną konieczną do wprawienia w ruch na przykład roweru. Bez względu z jakim typem energii mamy styczność, jej działanie sprowadza się do 2 sposobów: przekazywania energii oraz jej przemiany. Przenoszenie energii jest zjawiskiem polegającym na wysyłaniu jakiejś jej części z pewnego miejsca w inne. Istnieje sporo pochodzeń, z których można otrzymać energię stosowaną w przemyśle, służącą do nagrzewania, czy oświetlania fabryk. Niestety po jakimś czasie żródła te, z jakich do tej pory wydobywaliśmy energię zużyją się. Dlatego coraz częściej poszukuje się alternatywnych jej źródeł. Wydaje się, że w przyszłości stanie się możliwe czerpanie energii z takich źródeł jak: wiatr i woda, słońce, źródła geotermalne lub ciepło nagromadzone we wnętrzu Ziemi. 1. Energia pozyskiwana z wiatru i wody. Wiejący wiatr jest po prostu, poruszającymi się ze znaczną prędkością masami powietrza. Energia pozyskiwana z siły wiatru jest przetwarzana w specjalnie do tego celu przystosowanych turbinach wiatrowych. Nie stwarzają one zagrożenia dla środowiska, na skutek ich pracy nie powstają żadne spaliny, ale ich generatory pracują dość głośno. Wiatraki napędzane wiatrem nie są również miłym dla oka widokiem. Wiatraki poruszane siłą wiatru nie są nowym wymysłem. Już Persowie żyjący w VI w naszej ery, wykorzystywali młyny wiatrowe (wiatraki) do mielenia ziaren. Pierwsze wiatraki stosowane w Europie były wiatrakami kozłowymi, inaczej obrotowymi. Wspólnie z upływem czasu ludzie wynajdywali nowe sposoby na to jak spożytkować energię wiatru. Używali wiatraków, z tak opracowanym mechanizmem przekładek, aby mogły unosić worki napełnione ziarnem. W Holandii użytkuje się wiatraki w celu osuszenia regionów stycznych z morzem. Mimo, iż wiatraki mają wiele zalet, to jednak ich największą wadą, jest uzależnienie ich funkcjonowania od warunków pogodowych. Jeżeli danego dnia nie wieje wiatr nie można wykorzystywać wiatraków do pozyskiwania energii. Mimo to w wielu krajach nadal funkcjonują młyny poruszane wiatrakami. W pewnych regionach popularne są, wprawiane w ruch mocą wiatru, pompy łopatkowe, wykorzystywane do pompowania wody, z często niezwykle głębokich studni. Wspomniane urządzenia pompujące, nazywa się wiatrakami, choć w zasadzie są one silnikami lub pompami czerpiącymi energię z wiatru. Standardowy silnik napędzany wiatrem jest zbudowany z koła o średnicy wynoszącej około 4 m, do którego przytwierdza się około dwudziestu, właściwie wyprofilowanych stalowych łopatek. Korzyścią energii elektrycznej produkowanej przez wiatraki poruszane wiatrem jest to, że z ekologicznego punktu widzenia jest ona czysta. Czyli przy jej powstawaniu nie spala się paliw, a co za tym idzie nie wytwarza się spalin. Również energia uzyskiwana z wody jest "czysta ekologicznie". Energia, która wprawia w ruch koła wodne, powstaje dzięki przepływie wody, wynikającego z różnicy poziomów górnego oraz dolnego biegu rzeki. Istnieje dziś klika elektrowni wodnych, w których turbiny generatora prądu są poruszane wodą płynącą z rzek. Prototypy zmierzające do wykorzystania pokładów energii niesionych przez fale morskie i oceaniczne, są jeszcze w fazie eksperymentalnej. 2. Energia słoneczna. Do powierzchni naszej ziemi dociera co roku ogromna ilość energii. Jest ona około dziesięć razy większa od ilości energii która zawarta jest we wszystkich pokładach paliw kopalnych i rezerwach uranowych odkrytych na świecie. Energię słoneczną można wykorzystywać zarówno w elektrowniach, jak i prywatnych gospodarstwach domowych. około 50% promieniowania emitowanego przez Słońce dociera bezpośrednio do jej powierzchni. Energię słoneczną wykorzystuje się w niektórych krajach w celu zaopatrzenia w nią akcesoriów gospodarstwa domowego. By można było z niej korzystać dodatkowo w nocy, można składować energią słoneczną w akumulatorach. Warto dodać, że część energii, którą uzyskuje się z baterii słonecznych, zależy tylko od intensywności padającego na nie światła słonecznego, a nie od temperatury otoczenia. Możne więc montować baterie słoneczne nawet w krajach, znajdujących się blisko bieguna. 3. Energia geotermalna. Definicja energia geotermalna odnosi się do energii cieplnej zmagazynowanej w wodach geotermalnych. Źródłem ogrzewającym wody podziemne jest gorące wnętrze ziemi, można więc przypuszczać, że z tej energii będzie można ciągle korzystać. Aby wydobyć wody geotermalne, należy wykonać odwiert do głębokości na jakiej występują gorące wody, a następnie w niedalekiej odległości od pierwszego odwiertu wykonać kolejny, poprzez który można czerpać wodę geotermalną. Pozyskana dzięki tej metodzie energia może być wykorzystana np. do ocieplania pomieszczeń domowych. Byłoby świetnie, jeżeli w niedalekiej przyszłości zwiększył się popyt na alternatywne źródła energii i użycie czerpanej z nich energii. Bez wątpienia czynnikiem znacznie utrudniającym korzystanie z energii geotermalnej, słonecznej, wodnej, czy energii wiatru jest duża cena potrzebnych do jej wytwarzania instalacji. Niewątpliwie wielką korzyścią analizowanych wyżej źródeł energii jest to, że są one całkowicie niegroźne dla środowiska naturalnego. Być może właśnie ten czynnik zdecyduje o wzroście ich popularności w nieodległej przyszłości. www.ekoswiat.eu